apr 20 2016

Voorbereidingen voor verbouwing winkelcentrum Colmschate: Markt tijdelijk verhuisd

Colmschate- Vooruitlopend op de verbouwingswerkzaamheden van het winkelcentrum Colmschate worden er de komende periode door de nutsbedrijven, in opdracht van de gemeente, kabels en leidingen verlegd in en rond het winkelcentrum.

Winkels en parkeerplaatsen blijven bereikbaar
Alle winkels en alle parkeerplaatsen blijven gewoon bereikbaar en de overlast zal tot een minimum wordenbeperkt. In de laatste weken van mei wordt er gewerkt op het middenterrein van het winkelcentrum, daarom verhuist de weekmarkt op 12, 19 en 26 mei naar de parkeerplaats voor de Wibra/ Kruidvat.