feb 23 2015

Bestuur SV Schalkhaar reageert op berichten ontucht door leiders voetbalkamp

Schalkhaar- Het bestuur van SV Schalkhaar heeft vrijdag 20 februari gereageerd op de berichten die vernomen zijn over het vermeende ontucht door leiders van een voetbalkamp.
Hieronder treft u het originele bericht.


 

U heeft wellicht het bericht vernomen via media of van elkaar over de verdenking van ontucht dan wel mishandeling met minderjarigen door leiders tijdens een voetbalkamp van SV Schalkhaar. De zaak is voor de rechter geweest en verschillende media hebben verslag gedaan. Over twee weken volgt de uitspraak.

Nadat het bestuur van SV Schalkhaar op de hoogte is gebracht van het gebeuren tijdens het voetbalkamp hebben er gesprekken plaatsgevonden met alle direct betrokkenen. Ook justitie heeft contact gezocht met onze vereniging.
Aangezien wij niet kunnen oordelen of het gedrag, dat wij ongepast vinden, strafbaar is, heeft justitie ons na een mondeling onderhoud verzocht aangifte te doen om een vooronderzoek te kunnen starten. Dit heeft geleid tot dagvaardingen.
Om de privacy van zowel de betrokken jeugdspelers en hun ouders als de leiders te waarborgen willen wij als bestuur verder op inhoud en nieuwsgierigheid niet reageren. Om dezelfde reden hebben wij er lopende het onderzoek binnen de vereniging geen bekendheid aan gegeven. Zo is ons ook geadviseerd door externen. Betreffende leiders zijn momenteel niet actief in een kaderfunctie binnen de vereniging.
Ondertussen hebben we de procedures, protocollen en afspraken die er binnen de vereniging zijn omtrent gedrag, normen en waarden doorgenomen en waar nodig gaan we deze aanpassen. Ons beleid is plezier en veiligheid garanderen aan leden en bezoekers van onze vereniging. De komende periode zullen we bespreken welke acties verder genomen moeten worden.

Schalkhaar, 20 februari 2015

1 reactie

    • Iris on 23/02/2015 at 18:24

    Koe en kalf. Doorlopend maken sportverenigingen de fout hun vrijwilligers aan te nemen op basis van “enthousiasme en inzet”, zonder zich eerst te verdiepen in hun geschiedenis en gedrag. Tien jaar geleden gebeurde vergelijkbare misstanden op een voetbalkamp in Deventer; ons werd als ouders door vereniging en politie een spreekverbod op gelegd zolang de zaak “in onderzoek” was. De belangen van de dader(s) weegt op zulke momenten kennelijk zwaarder, dan die van gedupeerde, vernederde kinderen die in het slechtste geval met een trauma voor de rest van hun leven opgezadeld zijn. Voornemen was om nieuwe vrijwilligers een “Bewijs van goed gedrag”, te laten overleggen, maar wie denkt aan zoiets wanneer het een onderwijzer betreft?

    De berichtgeving in de media, is vooruitlopend op de uitspraak, voorbarig. Immers nu al worden betrokkenen en vereniging afgeserveerd als “daders” om een gebeuren waarbij nog helemaal niet vast staat of en welke strafbare dingen plaats gevonden hebben. Dat niet uitsluitend de veiligheid en het plezier voorop stond tijdens dit grensoverschrijdende kamp, is duidelijk. Het is goed dat precies uitgezocht wordt wat er is gebeurd en hoe voortaan pedagogischer met opgroeiende kinderen om gegaan kan worden. Dat dit niet onder het kleed geschoven wordt onder het mom van “voetbalhumor”…

    Wat dat betreft wacht ik als betrokken ouder nog steeds op inzage op de afhandeling van de soortgelijke zaak van tien jaar geleden….

Reacties zijn uitgeschakeld.