Regio- Voor veel mensen breekt de vakantieperiode aan. En als het meezit dan kan er volop genoten worden van mooi zomerweer. Mensen steken dan graag de barbecue aan, in de tuin of bij de tent of caravan. Gelukkig gaat het meestal goed. Maar wat doet u als de brandende barbecue omvalt of iemand vindt dat de barbecue niet snel genoeg brandt en er spiritus bij gooit?

Veilig barbecueën met houtskool

 • Gebruik houtskool of briketten als brandstof. Briketten zijn veiliger, omdat ze geen vonken veroorzaken. Bovendien branden ze langer en gelijkmatiger.
 • Gebruik bij het aanmaken van de barbecue speciale aanmaakblokjes of vloeistof. Gebruik nooit benzine, petroleum of spiritus.
 • Neem de tijd, reken op minstens een half uur. Zodra de kolen gloeien, dus niet meer vlammen, kunnen de spiesjes erop.
 • Blaas niet in het vuur, gebruik een blaasbalg of waaier. Dek een nog brandende of smeulende barbecue na gebruik af met zand.
 • Ga nooit met een brandende barbecue lopen.

Veilig barbecueën met gas

 • Controleer de datum op de gasfles.
 • Controleer de gasslang regelmatig op gaatjes (eventueel met een beetje zeepsop).
 • Zet de gasfles rechtop naast de barbecue.
 • Steek de barbecue aan op het moment dat u het gas opendraait.

Veilig elektrisch barbecueën

 • Pas op voor regen. De combinatie water en elektriciteit zorgt voor kortsluiting.
 • Zet een elektrische barbecue dus niet vlakbij een vijver of zwembad.
 • Controleer het warmte-element regelmatig op roest en slijtage.
 • Pas op voor struikelgevaar: leg het snoer plat op de grond en zo min mogelijk in de looproute.

Algemene tips

 • Ga nooit in huis barbecueën! Gloeiend houtskool geeft veel koolmonoxide af. U loopt dan het gevaar op koolmonoxidevergiftiging!
 • Plaats de barbecue op een vlakke ondergrond. Zorg dat de barbecue niet omver kan worden gelopen.
 • Scherm de barbecue af met een windscherm of kies een windvrije plaats en houd rekening met de windrichting (overwaaien van vonken).
 • Pas op met licht ontvlambare kleding in de buurt van de barbecue.
 • Houd altijd een brandblusser of emmer schoon water bij de hand.
 • U kunt niet overal zomaar barbecueën. Houd u aan de regels en adviezen van de voor uw veiligheidsregio van toepassing zijnde kleurcode.

Kijk hier voor meer informatie van de Brandweer, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.