Veiligheidsregio IJsselland verhuist met ingang van 1 april. De ondersteunende organisatieonderdelen die nu nog gehuisvest zijn aan de Zeven Alleetjes krijgen een nieuwe plek in de brandweerkazernes in de regio. De kazernes aan de Marsweg in Zwolle, Europaweg in Hardenberg, Jan Ligthartstraat in Kampen en Schonenvaardersstraat in Deventer worden daarvoor in gereedheid gebracht.


De verhuizing van het GHOR-bureau en de ondersteunende teams Bedrijfsvoering (Financiën, Facilitaire Zaken, HRM en I&A), Veiligheidsbureau en Bestuur, Beleid en Communicatie vloeit voort uit de verkoop van het kantoor aan de Zeven Alleetjes aan de gemeente Zwolle die hier de bibliotheek in gaat huisvesten. Veiligheidsregio IJsselland huurt de huidige kantoorruimte van GGD IJsselland.

Sinds 1 januari 2014 zijn alle brandweerkorpsen uit de regio IJsselland onderdeel van Veiligheidsregio IJsselland. Daar ging een proces van regionalisering aan vooraf.  De verhuizing vanuit de Zeven Alleetjes naar de kazernes is een mooie stap in de ontwikkeling van de nieuwe organisatie. Beleid, ondersteuning en operatie werken vanaf 1 april dichtbij elkaar en door de evenwichtige spreiding over de regio wordt concreet inhoud gegeven aan de verbinding met de lokale samenleving.

Deventer.jpg
​Kazerne Deventer, Schonenvaardersstraat 5