Regio- Het is alweer een paar dagen droog in onze regio. Prettig voor ons, maar niet voor de natuur. Door langdurige droogte is er een verhoogd gevaar voor natuurbranden. Hierdoor is code geel afgegeven. Code geel betekent dat er kans is op een, snel uitbreidende, natuurbrand. Als er brand uitbreekt, rukt de brandweer mogelijk met extra materieel en mankrachten uit. Dit meldt de site www.natuurbrandrisico.nl

Lees hieronder enkele tips die op de site staan:

Code Geel:

  • Wees altijd voorzichtig met vuur. Open vuur (bijvoorbeeld vuurkorf of bbq). Dit mag alleen op de speciale picknick- en vuurplaatsen of met toestemming van de terreineigenaar op een ruim verhard of zanderige stuk ondergrond. Maak in droge periodes geen open vuur.
  • Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi daarom sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Denk ook aan kolen van de bbq opgehoopt tuinafval (broei) en parkeer uw auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras
  • Wees alert op verdachte situaties en meldt die bij de terreineigenaar of een hulpdienst. Help mee door foto’s/film te maken en onthoud locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken als u een situatie niet vertrouwt.
  • Houd op uw verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of desnoods een emmer water.
  • Niet overal in de natuur heeft u goed bereik met uw mobiele telefoon.

Wat kunt u doen als er brand is bij code geel?

  • Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand. Indien mogelijk naar de openbare weg.
  • Loop daarbij niet voor de brand uit, of in de richting waarin de brand zich verspreidt maar haaks op de brand waarmee u de kans verkleint dat de brand u inhaalt.
  • Wees extra alert in natuurgebieden met heide en dennenbos. Hier is de kans op een snel uitbreidende brand groter dan in een loofbos.
  • Help andere mensen en kinderen op een veilige plek, zoals een openbare weg of groot verhard terrein te komen.
  • Bel 112 om de locatie van de brand zo precies mogelijk door te geven. Kijk in uw omgeving of je herkenningspunten hebt zoals straatborden, nummers op banken of nummer van een ANWB paddenstoel.

Bron: www.natuurbrandrisico.nl

Brandweer (2)