Deventer- In Deventer hebben zich 115 organisaties gemeld als aanbieder van maatwerkvoorzieningen Wmo. De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Olst-Wijhe en Voorst kopen het zorgaanbod in de Wmo regionaal in. De inschrijving sloot op 25 augustus. In de regio hebben ruim 160 organisaties zich gemeld.

Het gaat veelal om de bekende partijen, zodat veel mensen ondersteuning houden van hun vertrouwde aanbieder. Doordat er genoeg aanbieders zijn, blijft er bovendien keuzevrijheid. In oktober horen huidige cliënten van de gemeente of zij bij hun vertrouwde aanbieder kunnen blijven. Zo niet, dan zoekt de gemeente met de cliënt naar een passende oplossing.

Aansluiten na 1 januari

De aanbesteding betekent niet dat de markt op slot gaat voor andere aanbieders. Na 1 januari 2015 kunnen zij nog aansluiten bij het contract, als ze aan de voorwaarden voldoen. Een van de aanbieders heeft een kort geding aangespannen tegen onderdelen van de raamovereenkomst. De gemeenten wachten de uitkomst van het kort geding niet af en tekenen de raamovereenkomst voor 1 oktober.

Minder budget

Met de vernieuwde Wmo, waarin de Awbz is ondergebracht, heeft de gemeente straks circa 15% minder geld te besteden. Het budget komt vanuit het Rijk en is gebaseerd op het huidige beroep dat inwoners uit Deventer doen op het onderdeel ‘begeleiding’ van de Awbz.

Nodig

Inwoners die nu begeleiding krijgen, houden hun indicatie in 2015. Op het moment dat deze afloopt, volgt een gesprek om te kijken welke ondersteuning in de toekomst nodig is.