Deventer- Burgemeester en wethouders willen het bestemmingsplan binnenstad op enkele punten aanpassen om de nieuwe openbare bibliotheek aan de Stromarkt mogelijk te maken. Het pand wordt iets hoger en groter dan het huidige bestemmingsplan toelaat. Daarnaast biedt het bestemmingsplan geen ruimte voor de maatschappelijke functie van de bibliotheek en horeca.

Het college stelt de gemeenteraad voor het nu geldende bestemmingsplan daartoe aan te passen. Ook moet een omgevingsvergunning worden verleend.

Hoger en groter

Het ontwerp gaat uit van 15,5 meter hoogte, waar het bestemmingsplan nu 13 meter toestaat. Ook is de nieuwbouw iets groter. Het efficiënte bouwvlak wijkt net af van de vorm van het huidige SNS-pand. Daarnaast wordt de binnentuin veranderd en vergroot.

Maatschappelijke functie en horeca

In het huidige bestemmingsplan ‘Binnenstad’ is geen plek voor de maatschappelijke functie van de bibliotheek. Ook de beperkte horecafunctie op tweede verdieping is nu niet mogelijk. Ook op deze punten wordt het bestemmingsplan aangepast.

Bibliotheek aan de Stromarkt

Met het ambitiedocument ‘Deventer: bericht aan de stad’ heeft de raad onder meer gekozen voor vernieuwing van de bibliotheek. 1 van de aanbevelingen was te onderzoeken waar de nieuwe bibliotheek gevestigd zou kunnen worden. Op 18 december 2013 heeft de raad gekozen voor de variant sloop/nieuwbouw van het pand Stromarkt 17-18 en daarbij het pand van La Fontana (Stromarkt 19) te betrekken. De ontwikkeling ligt in handen van NV Maatschappelijk Vastgoed.

Reageren

De wijzigingen zijn opgenomen in een nieuw ontwerpbestemmingsplan. Dit plan en de omgevingsvergunning liggen gezamenlijk gedurende 6 weken ter inzage. De zienswijzen worden meegenomen in de besluitvorming.