Deventer- Op 24 juni zijn de leden van de Adviesraad Sociaal Domein Deventer (ASDD) geïnstalleerd. De Adviesraad Sociaal Domein Deventer adviseert, gevraagd én ongevraagd, over beleid met betrekking tot welzijn, wonen, zorg, werk, inkomen, jeugdzorg, onderwijs, participatie en leefbaarheid.

Groepsfoto Adviesraad sociaal domein Deventer

Deze nieuwe adviesraad komt in plaats van de Cliëntenraad, WSW-adviesraad en WMO-adviesraad.

Invloed van inwoners

Het college en de gemeenteraad vinden het belangrijk dat inwoners bijdragen aan het beleid binnen het sociaal domein. De nieuwe adviesraad heeft een bredere functie en breder aandachtsgebied dan de 3 adviesraden die zij vervangt. Hierdoor kan zij beter adviseren bij trajecten die meerdere beleidsterreinen en/of doelgroepen betreffen.

Samenstelling ASDD

De leden van de nieuwe adviesraad zijn inwoners die opkomen voor de belangen van de doelgroepen. Onafhankelijk voorzitter Jan de Jong: ‘De helft van onze leden heeft praktijkervaring en de andere helft heeft ervaring met de vorming van beleid. Zo kunnen we optimaal adviseren.’

Contact met inwoners

Om informatie vanuit de inwoners te krijgen gaan de nieuwe adviesraad contact leggen met netwerken, werkgroepen en andere groepen. Daarnaast kunnen inwoners altijd aanschuiven bij de openbare vergaderingen van de adviesraad in de wijken zelf.

Wilt u in contact komen met de Adviesraad Sociaal Domein Deventer? Dat kan via asdd@deventer.nl.

Meer informatie: www.deventer.nl/adviesraadsociaaldomein