Deventer- De afdeling Klinische Pathologie van het Deventer Ziekenhuis heeft de CCKL accreditatie gekregen. Die toont aan dat het laboratorium hoogwaardige diagnostiek verleent.

Laboratoria kunnen bij de Coördinatie Commissie Kwaliteitszorg Laboratoria (CCKL) een keurmerk aanvragen. Wordt die toegekend, dan heeft het laboratorium zijn kwaliteitsbeleid, de procedures, en kennis en afhandeling van eventuele omissies goed op orde.

Verzekerd van kwaliteit
Een geaccrediteerd laboratorium verstaat zijn vak en biedt zekerheid en kwaliteit aan patiënten en artsen. De CCKL erkenning omvat het bedrijfsvoeringsysteem van de afdeling, de laboratoriumverrichtingen, de professionele kwaliteit van de medewerkers en het zorgvuldig omgaan met (lichaams-)materialen. Patiënten zijn zo verzekerd van kwaliteit.

De afdeling Klinische Pathologie is uiteraard zeer verheugd met de erkenning. Een geaccrediteerd laboratorium wordt tweejaarlijks door een team van onafhankelijke deskundigen (her)beoordeeld. In het Deventer Ziekenhuis hebben het Klinisch Chemisch Laboratorium, het Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium en de Microbiologie ook een CCKL keurmerk.

dz-logo