Deventer – Het 1e jaar diftar heeft tot goede resultaten geleid. Circa 70% van de Deventer huishoudens bespaart op de afvalkosten. In 2013 bedraagt het voordeel gemiddeld per huishouden iets meer dan € 24 in vergelijking met 2012. Een aantal huishoudens ontvangt een naheffing. De definitieve aanslag valt vanaf 7 februari op de deurmat.

 

Het voordeel is het grootst bij de huishoudens met een 140 liter afvalcontainer, gemiddeld ruim € 38. Deze groep wordt gevolgd door de huishoudens die gebruik maken van de ondergrondse container: bijna € 11. De huishoudens met een 240 liter container betalen gemiddeld genomen € 0,50 meer dan de voorlopige aanslag aangaf. 

Meer gescheiden afval ingezameld

Goed afval scheiden heeft geleid tot dit positieve resultaat. Er is het afgelopen jaar dan ook meer gescheiden afval ingezameld, van 55% in 2012 naar 65% in 2013. Kunststof verpakkingen worden het meest apart gehouden (74% meer dan in 2012). Daarnaast stegen de percentages gescheiden ingezameld GFT (+15%), glas (+5%) en papier (+8%).

De doelstelling  van de gemeente om in 2014 uit te komen op 150 kg restafval per persoon per jaar is nu al ruimschoots gehaald. De Deventenaar komt in 2013 uit op 130 kg.

Hoeveelheid afval neemt af

De totale hoeveelheid restafval, en alle gescheiden grondstoffen samen, nam in 2012 met 12% af. De economische recessie is van invloed op de afname; minder consumptie betekent minder afval. Mogelijk gaan inwoners ook bewuster om met afval. De daling van het restafval is vergelijkbaar met andere gemeenten in de regio die onlangs diftar hebben ingevoerd. In maart wordt het eerste jaar diftar geëvalueerd.

Wethouder Jos Pierey: “Diftar heeft zich bewezen. De cijfers laten dat zien. Diftar is beter voor het milieu en huishoudens kunnen er geld mee verdienen. Belangrijk aandachtspunt nu is dat we ook de groep mensen die hun afval nog niet of niet goed scheiden meekrijgen in deze ontwikkeling. We geven deze inwoners tips hoe zij hun afval (beter) kunnen scheiden, onder meer in een folder die gelijk met de definitieve aanslag wordt bezorgd.”

Aanslag later voor aantal huishoudens

3.600 huishoudens in de gemeente Deventer ontvangen de definitieve aanslag zaterdag niet. Deze huishoudens krijgen hierover een brief. Het gaat om huishoudens waarvan bijvoorbeeld de huurovereenkomst is opgezegd of die zijn verhuisd. Het bepalen van de juiste aanslag voor deze huishoudens kost meer tijd. Zij ontvangen de aanslag voor eind februari.

Kosten in de gaten houden

Wie wil weten wat de hoogte van de afvalkosten is, kan deze bekijken op de website van de gemeente (Uw afvalkosten op een rij). Met DigiD kunnen mensen inloggen op hun persoonlijke belastingpagina en de kosten inzien. Op www.circulus.nl staat een rekenhulp waarmee mensen kunnen zien hoeveel er valt te besparen als er minder afval wordt aangeboden