Deventer-Patiënten die in het Deventer Ziekenhuis (DZ) de spreekkamer verlaten, doen dat steeds vaker met een geprint receptenbriefje. Artsen schrijven de medicatie elektronisch voor.

Al in 2012 startte het DZ met het elektronisch voorschrijven van medicatie voor opgenomen patiënten. In de afgelopen maanden werden de poliklinieken daaraan toegevoegd, waardoor artsen ook tijdens het spreekuur de medicatie in de computer zetten en geen handgeschreven receptenbriefje meer meegeven.

 

Minder fouten
Met de nieuwe werkwijze zijn de medicatiegegevens op alle afdelingen direct opvraagbaar. Maar nog belangrijker: door het elektronische voorschrijven, worden er veel minder fouten gemaakt door onleesbare handschriften of gegevens die verkeerd worden overgenomen. Tot slot kan het computersysteem een signaal geven als medicijnen niet in combinatie met elkaar mogen worden gebruikt.
Artsenorganisatie KNMG stelde in 2013 een richtlijn op die pleit voor elektronische voorschrijven. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vindt een medicatiebewakingssystemen belangrijk voor het leveren van goede zorg. Het Deventer Ziekenhuis wil graag aan deze kwaliteitseisen voldoen.

 

Een volgende stap voor het ziekenhuis is om met de collega zorgverleners in de regio tot een systeem te komen waarbij digitaal de medicatiegegevens worden gedeeld.