Deventer – In de Stentor van vrijdag 7 maart staat dat de gemeente bijna 1,5 ton heeft meebetaald voor de aanleg van de faunapassage en de omliggende fietspaden. Dat is niet juist volgens de gemeente Deventer.

In de informatie die aan de fractie van Gemeentebelang is verstrekt, staat dat de totale kosten voor projectleiding € 141.971 bedragen, maar ook dat daarvan maar 23.000 euro voor rekening van de gemeente komt. De rest is voor rekening van de provincie.

Baarlerhoek