Deventer – Liesbeth Grijsen (GB), Jan Jaap Kolkman (PvdA), Robin Hartogh Heys van de Lier (D66) en Frits Rorink (CDA) zijn door hun fracties voorgedragen als beoogd wethouders. Zij kunnen vanaf nu samen vorm geven aan waar zij de komende 4 jaar de schouders onder willen zetten.

Beoogd college deventer

Onder leiding van formateur Lidy Klein Holkenborg gaan de fracties Gemeentebelang, PvdA, D66 en CDA met elkaar in gesprek over de mogelijkheden een college te vormen. De partijen hebben hun beoogde wethouderskandidaat kenbaar gemaakt.

De partijen gaan nu aan de slag met het coalitieakkoord, waarin de gemaakte afspraken staan vermeld. Aan het einde van de formatie volgt de verdeling van de portefeuilles.

 

Nieuw college

 

De gemeenteraad besluit daarna over de benoeming van de wethouders. Daarna kan een nieuw college aan de slag. Tot die datum is het huidige college van burgemeester en wethouders demissionair in functie.