Deventer- De Bergkerk (gebouwd vanaf 1198) in het historische Bergkwartier wordt tot maart 2016 gerestaureerd. De restauratie is nodig voor het behoud van dit topmonument van Deventer. De investering in een duurzamere klimaatinstallatie maakt de Bergkerk beter geschikt voor belangrijke kunsttentoonstellingen. Hiermee kan Deventer zich als stad onderscheiden.

Vanaf 2009 werkt Deventer aan het behoud van 3 monumentale kerken: de Grote of Lebuïnuskerk, de Broederenkerk en nu de Bergkerk. Voor de restauratie van de Bergkerk en zijn torens heeft provincie Overijssel een subsidie verstrekt van ruim 1,1 miljoen euro. Daar legt de gemeente ruim 675.000 euro bij. Hiervan is 155.000 euro bestemd voor aanpassingen aan de klimaatinstallatie en de inrichting van de kerk.

Werkzaamheden

Het houtwerk in de kappen is aangetast door houtrot en de bonte knaagkever. Aangetast houtwerk wordt gerestaureerd of vervangen. Vooral in de zijbeuken moeten er scheuren in het metselwerk worden hersteld. Aan de buitenzijde wordt er onderhoud verricht aan het leien dak, dakkapellen, de glas-in-loodramen en de goten. Ook wordt er metselwerk en voegwerk hersteld en wordt de kerk geschilderd. Kerk en torens komen hiervoor helemaal in de steigers te staan.

Klimaatinstallatie en inrichting

De klimaatinstallatie wordt verbeterd en er wordt geïnvesteerd in de faciliteiten voor tentoonstellingen, zoals panelen. Voor het ‘Deventer Verhaal’ is de Bergkerk een uitstekende expositieruimte. Ook staat er in het voorjaar bijvoorbeeld een expositie over roofkunst (collectie van het Rijk) van de Ter Borch Stichting gepland.

Wethouder cultuur Robin Hartogh Heys: “Deze aanpassingen maken de kerk beter geschikt voor toptentoonstellingen en kwetsbare stukken uit bijzondere collecties. Het is goed voor Deventer als boeiende beleefstad wanneer exposities van dit formaat aangetrokken kunnen worden. Daarmee kan de stad stevig op de kaart gezet worden.”

Overlast

De restauratie van de Bergkerk vindt plaats midden in het historische Bergkwartier. Opbouw van de steigers, uithakken van de voegen, het herstel van het metselwerk en het onderhoud aan het leien dak geven overlast in de vorm van geluid en stof. Deze werkzaamheden vinden in de maanden september en oktober plaats. Met de aannemer worden goede afspraken gemaakt om overlast van bouwverkeer zo veel mogelijk te beperken. De werkzaamheden in de kerk geven weinig overlast. Voor de omwonenden is er op dinsdag 30 juni van 19.30 – 21.00 uur een inloopbijeenkomst in het Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3.

Planning

VBW Architecten begeleidt het restauratieproject. Tot half augustus wordt de bouw voorbereid: er worden tekeningen en berekeningen gemaakt en het uitvoerende werk wordt aan een aannemer gegund. Medio september staan de steigers en begint de restauratieperiode van 20 weken. De restauratie moet uiterlijk maart 2016 zijn voltooid. Zo wordt er rekening gehouden met de broedperiode van de gierzwaluw.