Deventer-Gita Gallé legt per 1 april 2020 haar functie neer als voorzitter van de Raad van Bestuur van het Deventer Ziekenhuis. Ze treedt dan toe tot het bestuur van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht.

Afbeeldingsresultaat voor gita galle

Bestuurder bij het Prinses Máxima Centrum

Gita Gallé is sinds november 2014 verbonden aan het Deventer Ziekenhuis. In het Prinses Máxima Centrum wordt Gita Gallé verantwoordelijk voor het algemene beleid, financiën/HR en bedrijfsvoering. Samen met de huidige twee bestuursleden prof. dr. Rob Pieters (zorg en opleiding) en prof. dr. Alexander Eggermont (research) zal Gallé vanaf 1 april 2020 de voltallige collegiale raad van bestuur van het Prinses Máxima Centrum vormen.

Grote ontwikkeling

De Raad van Toezicht van het Deventer Ziekenhuis is inmiddels gestart met de procedure voor het vinden van een opvolger. ‘We feliciteren haar met haar mooie nieuwe uitdaging, maar zien haar ook niet graag vertrekken’, aldus voorzitter Wander Blaauw van de Raad van Toezicht. ‘We hebben waardering voor de energieke en professionele manier waarop zij het Deventer Ziekenhuis samen met haar collega Eric Kroon heeft geleid. Door haar inzet heeft het ziekenhuis een grote ontwikkeling doorgemaakt. Het is de afgelopen jaren onder meer verkozen tot Beste Werkgever in de categorie ziekenhuizen en hoort tot de tien ziekenhuizen in Nederland met de hoogste patiëntenwaardering. Dat zijn belangrijke erkenningen die we mogen koesteren. Ook wordt er in de regio, mede op initiatief van Gita Gallé, constructief gesproken over de juiste zorg op de juiste plek.’

Vertrek

Gita Gallé over haar vertrek uit Deventer: ‘Ik ben natuurlijk heel blij met mijn nieuwe functie in het Prinses Máxima Centrum, maar ik verlaat het Deventer Ziekenhuis met pijn in mijn hart. Het is namelijk een prachtig ziekenhuis, gelegen in een prachtige stad met achterland, dat zeer verbonden is aan het ziekenhuis. Ik weet ook dat we de afgelopen jaren met de medisch-specialisten en het stafbestuur de basis hebben gelegd voor een solide, toekomst-proof ziekenhuis. Een organisatie die zich verder kan toeleggen op kwaliteitszorg voor de patiënt, zorg die we graag – waar mogelijk en nodig – samen met andere organisaties in de regio aanbieden.’

Samenwerking

Het Deventer Ziekenhuis werkt al jaren nauw samen met het Prinses Máxima Centrum. Het Deventer Ziekenhuis is één van de twintig zogenaamde shared care centra in Nederland. In deze centra vinden de minder complexe aspecten van de kinderoncologische behandeling plaats, zoals bepaalde onderdelen van de chemotherapie en transfusies, onder regie van het Prinses Máxima Centrum. Hierdoor kunnen kinderen, waar mogelijk, zoveel mogelijk dichtbij huis terecht voor goede kinderoncologische zorg.