Deventer- Bewoners krijgen meer invloed op de gemeentelijke bestedingen in wijken en dorpen. Daar wil de gemeente op inzetten.
Tegelijkertijd wordt er fors bezuinigd. Bewoners kunnen zelf het beste aangeven wat belangrijk is in hun wijk of dorp. Zij weten waaraan het beschikbare geld moet worden besteed.

De bereidheid om eigen buurtinitiatieven te starten groeit. Samenwerking tussen bewoners, initiatiefnemers en instellingen maakt wijken en dorpen veerkrachtig. Wat bewoners belangrijk vinden voor hun omgeving  kan van wijk tot wijk en dorp tot dorp verschillen.

Bezuinigingen nodig

Deze ontwikkeling valt samen met bezuinigingen die het Rijk gemeenten oplegt. Omdat veel rijksinkomsten voor de gemeente wegvallen, moet er flink bezuinigd worden. Daarom heeft de gemeenteraad in juni 2013 besloten om onder meer te bezuinigen op wijkvoorzieningen en op het Meedoenbudget. Het jaarlijkse subsidiebudget hiervoor is nu 2,3 miljoen euro. Vanaf 2016 wordt ieder jaar 1,2 miljoen euro bezuinigd op wijkvoorzieningen en het Meedoenbudget.

In gesprek

De gemeente gaat vanaf september in gesprek met bewoners en partijen hoe de subsidies per wijk of dorp het best kunnen worden verdeeld. In het 1e kwartaal van 2015 neemt de gemeenteraad daarna een besluit over de exacte toewijzing van deze bezuinigingen.

Wilt u hierover meepraten? Laat dat dan weten aan Han Beumer, Fokke Hoogland of uw contactpersoon bij de gemeente. Ze zijn bereikbaar op telefoonnummer 14 0570. Kijk voor meer informatie ook op www.deventer.nl/samenruimtegeven.