Deventer- Mensen met een bijstandsuitkering mogen vanaf volgend jaar parttime werkzaamheden als zelfstandige uitoefenen. Hun inkomsten uit ondernemerschap worden volledig gekort op de uitkering. Het gaat vooral om mensen die van hun inkomsten als zelfstandig ondernemer niet kunnen leven en daarom bijstand aanvragen.

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten.

Het gaat voorlopig om een pilot van 1 jaar, waarin maximaal 40 mensen mee kunnen doen. De pilot is vooral bedoeld om de kansen op werk te vergroten.

Vaardigheden en netwerk behouden

Wethouder Jan Jaap Kolkman: “Door actief te zijn als zelfstandige, onderhouden mensen vaardigheden en hun netwerk. Die zijn belangrijk om uit de uitkering te komen. Bijvoorbeeld door hun ondernemerschap aan te vullen met deeltijdwerk. Nog een voordeel is dat de gemeente minder bijstandsgeld hoeft te betalen als mensen hun uitkering deels zelf verdienen met ondernemerschap.”

Bijstand aan zelfstandigen

Nu mogen bijstandsgerechtigden alleen als zelfstandig ondernemer werken, als ze daar op korte termijn van kunnen leven en de uitkering stopgezet kan worden. Zij krijgen dan een andere uitkering, waarmee hun inkomsten uit zelfstandigheid worden aangevuld tot bijstandsniveau.