Deventer- Wie een heup- of knieprothese nodig heeft, kan tegenwoordig snel in het Deventer Ziekenhuis terecht. Binnen 4 weken kan de operatie al plaatsvinden.

Het ziekenhuis bekijkt aldoor hoe het de zorg verder kan verbeteren en optimaliseren. Een belangrijk punt daarin is de toegangstijd tot de 1e afspraak. Door ondermeer de komst van een extra orthopeed is die teruggebracht naar 1 week.

Binnen 4 weken
Aansluitend aan het spreekuur bij de orthopeed wordt er een hartfilmpje gemaakt en vindt er laboratoriumonderzoek plaats. Vervolgens is er een screening waarbij de patiënt wordt voorbereid op de operatie.

Als de patiënt in goede conditie is, dan garandeert het ziekenhuis dat de operatie binnen 4 weken kan plaatsvinden. Ervan uitgaande dat ook de patiënt dit wenst. Is de conditie wat minder, dan is er het voorbereidingsprogramma Better In, Better Out waarmee het ziekenhuis 2 jaar geleden startte.

Het totaal aantal knie- en heupvervangende operaties in Deventer is bijna 800 per jaar.

dz-logo