De spoedeisende hulp in ons ziekenhuis wordt straks 24 uur per dag door SEH-artsen verzorgd. De werving van nieuwe collega’s is gestart.

Op dit moment werken de 4 SEH-artsen alleen overdag en ’s avonds op de Spoed Eisende Hulp (SEH). Na 22.00 uur worden de honneurs waargenomen door arts-assistenten Interne en Chirurgie. Komt er een specifieke zorgvraag binnen voor bijvoorbeeld een chirurg, oogarts of neuroloog dan wordt die (van huis) opgeroepen.

Werving
Straks gaan de SEH artsen in een full continu rooster werken en bepalen zij op de SEH het medisch beleid. Het Deventer Ziekenhuis wil met de inzet van 2 SEH-artsen overdag en 1 ’s nachts het 24/7 verlenen van zorg door – voor dit vakgebied gespecialiseerde – artsen vervolmaken.

Voor de nieuwe werkwijze worden 6 of 7 nieuwe SEH-artsen geworven. Omdat men binnenkort start, wordt het team vooralsnog aangevuld met arts assistenten die hiervoor een aanvullende opleiding zullen volgen.

ziekenhuis