DEVENTER – Het Nederlands Bijbelstudie Centrum (NBC) toert deze zomer voor de
veertiende keer met zijn rood-blauwe, circusachtige tent door het land. Met het thema
‘Blij met de Bijbel’ staat de tent van zondag 17 t/m vrijdag 22 juni naast het
Worpplantsoen, Bolwerksweg 1. Zowel overdag als ‘s avonds zijn er programma’s voor
verschillende doelgroepen, waarin volgens de organisatoren geloof in Jezus Christus en
het belang van de Bijbel centraal staan in gesproken en gezongen woord.

Woensdag om 14:00 uur is er een kindermiddag, waar Greetje de Jongh zal spreken en
donderdag om 10:00 uur een koffieochtend voor vrouwen, met Renate Vos-Mobach.

Het NBC is de organisatie rond Bijbelleraar Ab Klein Haneveld, die zelf driemaal spreekt
(zondag, dinsdag en vrijdag) en ook deel uitmaakt van The Little Band, die woensdag
optreedt. Andere sprekers zijn: Razzak Avakhti (maandag), Arno Smedema (woensdag) en
Jacques Brunt (donderdag).

Muzikale medewerking wordt verleend door: Jonny and the Jazzuits (zondag), Galid &
Sabina en Daniël Pop (maandag), BBC Combo met het programma ‘Geloof ‘t, of niet’
(dinsdag), Annelies & The Little Band (woensdag), koor Gideon (donderdag) en Daan Kroeze
(vrijdag).

De Waarheid die vrij maakt is alleen te vinden in de Bijbel, zegt Ab Klein Haneveld.
“Daarom willen wij mensen via deze campagnes confronteren met de inhoud van de Bijbel en
we hopen hen nieuwsgierig te maken. Ons uiteindelijke doel is dat zij, na tot erkentenis van
de waarheid te zijn gekomen, die ook echt gaan bestuderen. Wij zien dat in de praktijk steeds
minder mensen, helaas ook gelovigen, de Bijbel openen.”

Volgens Klein Haneveld is tentevangelisatie niet zo ouderwets als velen menen:
“De boodschap van de Bijbel is nu eenmaal tijdloos. We zien dat tijdens elke campagne
mensen tot geloof of tot verdieping daarvan komen en worden aangeraakt door Gods Geest.
Maar wij gaan niet primair voor de massa.”

Het is de veertiende zomertournee van het NBC. De stichting begon met de tentcampagnes in
2005, omdat een andere organisatie er toen na 57 jaar vrijwel mee stopte. Klein Haneveld
vreesde dat die manier van evangeliseren, waarmee in het verleden ook zijn vader (wijlen
evangelist Jacob Klein Haneveld) en Johannes de Heer zich bezighielden, zou ophouden te
bestaan.

Meer informatie: www.bijbelstudie.nl