Bij de Boreelkazerne in Deventer is gistermiddag het boek ‘De Boreel, van kazerne tot inspiratiebron’ gepresenteerd. Het boek gaat over de voormalige kazerne in de binnenstad van Deventer.

Het boek is geschreven door Henk van Baalen en gaat over de geschiedenis van de voormalige kazerne.  De bouw van de kazerne startte in 1847. Het terrein van de kazerne was voor die tijd onderdeel van de Deventer vestingwerken. In het hoofdgebouw waren ondermeer slaapzalen voor de manschappen, woningen voor gehuwden, een bibliotheek en een scherm- en danszaal.

Tot aan de Tweede Wereldoorlog was de Boreelkazerne het onderkomen van de cavalerie. Het laatste cavalerieregiment dat er gelegerd was vervulde zijn oorlogstaak in de meidagen van 1940 in de Gelderse Vallei. Na de capitulatie werd het gedemobiliseerd en tijdens de bezetting werd de kazerne door de Duitsers gebruikt. Na de bevrijding van Deventer op 12 april 1945 werden er Nederlanders die verdacht waren werden van collaboratie geïnterneerd.

Vanaf het midden van de jaren negentig deed het gebouw geen dienst meer als kazerne. Krakers namen er bezit van en presenteerden een plan. Er moest ruimte komen voor ateliers voor kunstenaars, een jongerencentrum, kringloopcentrum en oefenruimtes voor muzikanten. Uiteindelijk is het een multifunctioneel centrum geworden voor werken, wonen en ontspanning. Dat is het tot op de dag van vandaag.

20140522_162946~2

Bron:www.ouderenjournaal.nl
Foto: Redactie