Deventer- Vanaf vandaag wordt de borstkankerzorg aan het Oncologisch Centrum Deventer (OCD) toegevoegd. Hiermee heeft het OCD de zorg voor de 4 grote kankersoorten: darmkanker, longkanker, prostaatkanker en borstkanker.

Wie naar het ziekenhuis wordt verwezen voor (verdenking van) een knobbeltje in de borst, krijgt de 1e afspraak bij Heelkunde. Zo nodig vinden de onderzoeken en diagnose plaats op 1 dagdeel zodat de vrouw (of man) snel weet waar hij/zij aan toe is.

Vervolg
Is bij de patiënt borstkanker vastgesteld, dan vervolgt het zorgtraject zich op het Oncologisch Centrum. Daar gaan vanaf nu de 2 chirurgen, medisch oncologen, radiotherapeut-oncoloog, casemanagers en verpleegkundig specialist spreekuur houden. Die laatste 2 zijn voor de patiënten de 1e aanspreekpersoon. Op het centrum worden zij door het team van professionals zorgvuldig begeleid.

dz-logo