Sinds een aantal maanden kunnen gemeenten zich aanmelden en beschikbaar stellen als ‘last resort’ voor mishandelde en misbruikte kinderen. Dit betekent dat deze kinderen bij het gemeentehuis terecht kunnen met hun verhaal. Dit kan de gemeente laten zien met een speciaal ontworpen sticker.

Burgemeesters hebben de ultieme zorg voor de veiligheid van hun inwoners. Als burgervader- of moeder kunnen zij de deur open zetten voor kinderen die te maken hebben met mishandeling of seksueel misbruik. Want het is belangrijk dat kinderen kunnen praten over wat hun overkomen is.

Sticker
De Taskforce stuurde in oktober 2013 een speciale sticker naar alle gemeentes. Hierop staan de contactgegevens van de kindertelefoon en de zin ‘of neem contact op met de burgemeester’. Met deze sticker geeft de Burgemeester aan dat zij of hij beschikbaar bent voor kinderen als last resort en dat de Burgemeester zich extra inspant om kindermishandeling en seksueel misbruik tegen te gaan. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam plakte de sticker zelf op het stadhuis van Amsterdam met de oproep ‘Maak kindermishandeling bespreekbaar!’.

Burgemeester Heidema als ‘last resort’? 

Op dit moment is het nog niet bekend of de gemeente Deventer gehoor heeft gegeven aan de oproep van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik.
Vanaf 2015 hebben alle gemeenten in Nederland de volledige verantwoordelijkheid voor het voorkomen en bestrijden van kindermishandeling.

Waarom als gemeente meedoen?

Burgemeester Machteld Rijsdorp, gemeente Goirle
kinderenveilig afbeeldingHet is voor kinderen noodzakelijk in een veilige en warme omgeving op te groeien. Het komt nog te veel voor dat kinderen slachtoffer worden van mishandeling en seksueel misbruik.’

‘Om aan te tonen dat de gemeente Goirle ook actief inzet op een veilige leefomgeving voor kinderen, heb ik eind 2013 de stickerKindermishandeling, praat erover op onze voordeur geplakt. Mijn mening is, en daar wil ik mij sterk voor maken bij al mijn collega’s, dat dit landelijk uitgerold moet worden. In onze gemeente gaan we op dit gebied samenwerken met het Zorg- en Veiligheidshuis Tilburg, een samenwerkingsverband van 20 partnerorganisaties die werken aan een gezamenlijke aanpak van sociale veiligheid. Kinderen uit de doelgroep moeten weten dat de deur bij ons altijd openstaat.’

Burgemeester Carol van Eert, gemeente Beuningen
kinderenveilig afbeelding‘Ik vind het heel belangrijk dat kinderen in mijn gemeente weten dat ze mij altijd rechtstreeks mogen benaderen als er iets speelt bij henzelf of bij andere kinderen in hun omgeving. Elk kind verdient een veilig thuis.’

In de Week van Kinderen Veilig plakte burgemeester Van Eert de last resort-sticker op de deur van het gemeentehuis. In Beuningen kunnen kinderen ook bellen of mailen met de Vertrouwenspersoon Huiselijk Geweld en Kindermishandeling via 06 43 21 23 05 of vertrouwenspersoonbeuningen@nim.nl. Van Eert: ‘Welke weg men kiest maakt niet uit. Het gaat erom dat erover wordt gepraat.’

Burgemeester Jobke Vonk-Vedder, gemeente Aalsmeer
kinderenveilig afbeeldingWaar mogelijk vind ik dat wij als gemeente voor deze jongeren in de bres moeten springen. Als laatste veilige haven waarin een kwetsbaar kind of jongere kan schuilen. Daarom steun ik volmondig de oproep van diverse burgemeesters om de deuren letterlijk open te zetten voor jongeren in een kwetsbare positie.’

Burgemeester Vonk plakte eind 2013 een sticker op de voordeur van het Aalsmeerse gemeentehuis om symbolisch uiting te geven aan die steun. ‘Kinderen mogen niet alleen staan, nu niet en nooit niet. Daar zet ik mij voor in.’