Deventer – Buurtcoaches boeken aansprekende resultaten en worden ook in Keizerslanden, Rivierenwijk en Zandweerd ingezet. De coaches signaleren problemen snel en kunnen dan gericht ingrijpen om dure zorg te voorkomen. Buurtbewoners die contact hebben met de coaches zijn positief.

Dat blijkt uit een onderzoek, dat burgemeester en wethouders hebben vastgesteld. Wethouder Marco Swart en de buurtcoaches presenteerden donderdag 27 februari de resultaten van de pilot.

Uitvoerders werken samen

De pilot met buurtcoaches is opgezet door:

  • Ambiq
  • de Raster Groep
  • Rentree
  • Bureau Jeugdzorg
  • MEE IJsseloevers
  • Carint Reggeland
  • Carinova
  • gemeente Deventer

In de zomer van 2012 gingen 5 buurtcoaches van start in Voorstad Oost en het Rode Dorp.

Dure zorg voorkomen

Ze werken zelfstandig en kunnen snel ingrijpen namens de deelnemende organisaties. Hun doel is om snel problemen bij bewoners te signaleren en door snel in te grijpen te voorkomen dat intensieve, dure zorg nodig is. Daarbij stimuleren de buurtcoaches bewoners om zelf de regie te nemen.

Eigen aanpak

De buurtcoaches kregen bij hun de start geen resultaatopdracht mee, om ze in staat te stellen al doende de beste aanpak te ontwikkelen. Die bestaat er uit dat de buurtcoaches veel in de buurt zijn en daar een netwerk opbouwen. Bovendien zorgen ze voor goede contacten met organisaties die zo nodig intensievere hulp kunnen bieden.

Bewoners positief

De buurtcoaches hadden tussen de zomer van 2012 en september 2013 164 contacten met bewoners. Op initiatief van de buurtcoaches of organisaties zoals Rentree en het Budget Adviesbureau Deventer. Ook meldden veel bewoners zich zelf bij de coaches. Van hen is 89% positief over de buurtcoach. De gesprekken gingen vooral over financiën en woonproblemen.

Aanbevelingen

Uit de evaluatie blijkt dat het belangrijk is dat de buurtcoaches benaderbaar zijn en tijd hebben voor persoonlijke aandacht. Ze moeten zich richten op het voorkomen van problemen en een brede kennis hebben. De coaches moeten geen extra hulpverleners in de buurt zijn, maar het bestaande aanbod (deels) vervangen. Verder is belangrijk dat de buurtcoaches kunnen en durven doorpakken.

Sociale wijkteams

Inmiddels zijn er ook buurtcoaches in Keizerslanden, Rivierenwijk en Zandweerd. De projectperiode is verlengd tot eind dit jaar. Dit jaar wordt de werkvorm Buurtcoach verder ontwikkeld om een van de bouwstenen te worden van de op te richten Sociale Wijkteams.