Deventer- Carinova Huishoudelijke Hulp kan haar dienstverlening continueren en Carinova komt hiermee terug op haar voorgenomen besluit om de huishoudelijke hulp activiteiten per 1 januari 2015 in het gehele werkgebied te beëindigen. Dit resultaat is tot stand gekomen door de gezamenlijke inzet van landelijke overheid, gemeenten, brancheorganisatie, vakorganisaties en Carinova. Hiermee is continuïteit van dienstverlening en werkgelegenheid binnen Carinova Wmo diensten, van waaruit de huishoudelijke hulp wordt geleverd, zoveel mogelijk veilig gesteld. De collectieve ontslagaanvraag voor 1000 huishoudelijke hulpen is hiermee van de baan. Maar dat wil niet zeggen dat er niets verandert voor de cliënten die nu huishoudelijke hulp ontvangen. De forse landelijke kortingen op het Wmo budget hebben gevolgen. Door de invoering van de Wmo 2015 zullen gemeenten deze ondersteuning anders gaan organiseren.

Nadat Carinova op 28 augustus aankondigde geen toekomstperspectief meer te zien voor een goede bedrijfsvoering, binnen de huishoudelijke hulp, kwamen zaken in een stroomversnelling. Bestuurlijk overleg met landelijke overheid o.a. Interventieteam Hervorming Langdurige zorg, gemeenten, bracheorganisatie en vakorganisaties leidde tot veel actiebereidheid om zaken ten goede te keren. De toezegging vanuit het kabinet om gemeenten extra financiële ruimte te geven gaf de doorslag. Met deze Huishoudelijke Hulp toelage ( bijvoorbeeld dienstencheque) kunnen gemeenten Carinova nu voldoende garantie bieden voor kostendekkende tarieven.

Met deze dienstencheque kunnen mensen die hulp nodig hebben maar dit niet volledig zelf kunnen betalen toch zorg inkopen. Het principe is als volgt: de cliënt betaalt een deel van de kosten voor een huishoudelijke hulp, en vanuit de overheid wordt via de gemeente een toeslag gegeven. Als dit instrument goed werkt dan kunnen cliënten blijven rekenen op hun ondersteuning in het huishouden en kan de werkgelegenheid bij Carinova Wmo diensten in stand blijven. De rijksoverheid heeft in 2015 en 2016 landelijk €190 mln. hiervoor beschikbaar.

Voor Johan Gerestein, voorzitter raad van bestuur is het een pak van zijn hart: “Het is een grote opluchting dat we niet hoeven te besluiten om de Huishoudelijke Hulp activiteiten te beëindigen. Dat is heel goed nieuws, vooral voor alle cliënten en medewerkers. Echter moeten we ons ook realiseren dat door de landelijke korting op het Wmo budget tijdelijke contracten van gewaardeerde hulpen per 1/1/2015 niet meer worden verlengd. We hebben de afgelopen weken met man en macht gewerkt om het onmogelijke mogelijk te maken. Daar zijn we in geslaagd, huishoudelijke hulp kan door, en daar wil ik alle betrokkenen voor bedanken.”