Deventer- Maandag 16 juni start Netters Infra met de werkzaamheden aan de Ceintuurbaan. Op een aantal plekken is de straat slecht. Ook wordt de huidige inrichting verbeterd. Naar verwachting ligt de Ceintuurbaan er eind dit jaar weer netjes bij.

De aannemer voert het werk in fasen uit, zodat niet de hele straat in 1 keer wordt opgebroken. Netters Infra start met de rotonde op de kruising met de Hogehondstraat. Woningen en bedrijven blijven voor voetgangers bereikbaar. Bestemmingsverkeer wordt omgeleid.

Ontwerp

Het ontwerp is in afstemming met omwonenden tot stand gekomen. Het fietspad en de parkeerstrook worden omgedraaid en er komt een voorsorteervak voor verkeer dat linksaf de Brinkgreverweg op wil.

De middenberm wordt breder, zodat er meer ruimte is voor groen. De meeste bomen blijven staan. De parkeerplaatsen in de middenberm blijven behouden en zijn straks alleen nog direct bereikbaar vanaf de weg.

Bekijk het ontwerp van de Ceintuurbaan.