Deventer- Deventer gaat voor een vestiging van Living Green. Dit Europees centrum voor duurzame energie voor Oost-Nederland wordt ondergebracht in het gebouw op het voormalige gasfabriekterrein aan de Zutphenseweg.

Dit heeft het college van burgemeester en wethouders besloten.

Living Green

Living Green Oost-Nederland gaat zich vooral richten op het duurzaam renoveren van bestaande woningen en gebouwen, met innovatieve oplossingen vanuit regionale ondernemers, bedrijven of particuliere initiatiefnemers.

Duurzaam renoveren bestaande bouw

Het project maakt deel uit van het Europese Interreg IVb-project Living Green, dat sinds de lancering in 2010 in Noordwest-Europa al 5 Living Green centra heeft geopend. Deze centra zijn gevestigd in gebouwen met culturele erfgoedwaarde. Dit is een van de uitgangspunten van Living Green.

Als het mogelijk is monumenten duurzaam te renoveren met behoud van de culturele waarde, dan lukt het ook om bestaande woningen en gebouwen duurzaam te renoveren. Living Green Oost-Nederland heeft sinds eind april een stichtingsbestuur. Deze stichting is per 1 juni 2015 huurder van het Essent pand en organiseert alle activiteiten.

EU-subsidies

De gemeente Deventer vraagt voor Livinggreen circa € 700.000 EU-subsidie aan (Interreg-IVB, gericht op duurzaam bouwen en renoveren). Daarnaast wordt een EFRO-subsidie van € 500.000 gevraagd voor de periode 2016-2019. EFRO richt zich vooral op innovatie.

Behoorlijke opgave

Deventer wil in 2030 energieneutraal zijn. De ambitie om bestaande woningen in de gemeente  voor 2030 energieneutraal te hebben, is daarbij een behoorlijke opgave. Er wordt vooral een beroep gedaan op MKB-bedrijven in de bouw- en installatiesector.

De opgave van Living Green is het bij elkaar brengen van alle kennis en ervaring om daarmee tot verdere uitvoering van de energiemaatregelen te komen. Hierdoor kunnen er grotere stappen worden gezet richting een energieneutraal Deventer. Met de komst van Livinggreen sluit de gemeente ook aan bij de ambities van de Stedendriehoek en de Cleantech agenda.

Samen met inwoners en bedrijven

Voorzitter van het stichtingsbestuur Dick Glaser en oprichter van de stichting Deventer Energie: “Living Green Oost-Nederland biedt met deze vestiging een uitstekende mogelijkheid om, samen met inwoners en bedrijven, te werken aan de gemeentelijke ambitie en aan te sluiten op de visie van ‘duurzame maakstad’. Het terrein van de voormalige gasfabriek heeft unieke mogelijkheden voor het faciliteren van innoverende initiatieven op energiebesparend gebied.”

Duurzame motor

Wethouder Frits Rorink: “Living Green Oost-Nederland is de motor waarmee we komen tot energiezuinige woningen in Deventer en in de regio. Een zeer duurzame motor, die staat voor innovatieve technieken en stevige samenwerking. Ik denk dat er voor bedrijven én klimaat winst te behalen valt.”