Apeldoorn, 9 januari 2015 – De activiteiten van Kringloopbedrijf Stilema zijn per 1 januari 2015 ondergebracht bij Circulus-Berkel. De officiële ondertekening van de overeenkomst vond plaats op donderdag 8 januari 2015.

In mei 2014 tekenden de beide partijen een intentie-overeenkomst. Daarna is onderzocht onder welke voorwaarden de activiteiten van Stilema ondergebracht konden worden bij Circulus-Berkel.

Raakvlakken

De raakvlakken tussen de bedrijven zijn duidelijk aanwezig: Stilema richt zich op hergebruik van goederen en zet in op re-integratie en sociale activering. Circulus-Berkel is sterk in het inzamelen en verwaarden van afval (grondstoffen) en richt zich daarbij eveneens op het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het personeelsbestand van Circulus-Berkel zal met het onderbrengen van alle activiteiten worden uitgebreid met bijna 15 FTE (Full Time Equivalenten, volle banen) tot in totaal ongeveer 284 volle banen.

Invlechten activiteiten

Op het gebied van inzameling werken Stilema en Circulus-Berkel al jaren nauw samen. Stilema haalt glas, papier, kunststof verpakkingen, textiel, blik en e-goed op bij de huishoudens in de gemeente Epe. Door de krachten te bundelen wordt de continuïteit van Stilema geborgd en de kwetsbaarheid als kleine organisatie verminderd. Directeur Jan Westdijk: “Het jaar 2015 zal in het teken staan van het invlechten van de activiteiten in de organisatie van Circulus-Berkel.” Daarbij staat behoud van de eigenheid van Stilema voorop. Westdijk: “De naam van Stilema blijft gehandhaafd, net als de locatie van de kringloopwinkel. Ook de inzameling gaat door zoals de inwoners van de gemeente Epe dat gewend zijn.”
Borging lokale werkgelegenheid

Voor Circulus-Berkel is het samengaan eveneens een belangrijke stap, die illustratief is voor het beleid dat het bedrijf voert. “We borgen op deze manier sociale, lokale werkgelegenheid,” aldus algemeen directeur Henk Knip. “Met Stilema erbij telt Circulus-Berkel inmiddels ruim 600 medewerkers; de helft daarvan zijn medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

De officiële ondertekening van de overeenkomst vond plaats op 8 januari 2015.

Over Stilema

Stilema zamelt in de gemeenten Epe, Heerde en Hattem herbruikbare en verkoopbare grondstoffen en goederen huis aan huis in bij particulieren en op afroep bij bedrijven. Daarbij zet Stilema mensen in het kader van re-integratie en sociale activering in.

Daarnaast exploiteert Stilema een kringloopwinkel van 1500 m2 in Vaassen, waar door de inzet van medewerkers en vrijwilligers herbruikbare goederen en producten een nieuwe eigenaar en daarmee weer een nieuw leven krijgen. In de werkplaats die bij de kringloopwinkel hoort, worden de binnengekomen goederen niet alleen gecontroleerd en schoongemaakt, ook een eventueel noodzakelijke reparatie behoort tot de mogelijkheden van het kringloopbedrijf.

Ook wordt er door een groep medewerkers  werkzaamheden verricht voor buurbedrijven. Daardoor hoort arbeidsre-integratie van deze groep, die bij de start een grote afstand had tot de arbeidsmarkt, tot de mogelijkheden.

 

Inzameling in Epe door medewerkers van Stilema. Foto Yke Reussink.