Deventer- Op dinsdag 10 mei zal een aantal medewerkers van Circulus-Berkel in het kader van een landelijke actie van vakbond FNV een stiptheidsactie in Deventer uitvoeren. 

De actie houdt in dat afvalcontainers alleen worden geleegd als die volgens de regels worden aangeboden. Kijk hier de aanbiedregels na. 

Mocht de container niet geleegd zijn en wilt u deze alsnog geleegd zien, dan kunt u dit doorgeven aan ons servicenummer 0900 9552. Op vrijdag 13 mei zullen deze aangemelde containers alsnog, tegen het daarvoor geldende tarief, worden geleegd.

Op woensdag 11 mei gaat de vakbond FNV en de werkgeversorganisatie opnieuw aan tafel om te onderhandelen over een cao. De cao Afval en Milieu geldt voor 7.000 medewerkers.