Deventer- Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat jonge asielzoekers huisvesten aan Het Vlier 28. Het gaat hierbij om jongeren onder de 18 van buiten de Europese Unie, die zonder ouder naar Nederland zijn gekomen. COA huurt deze locatie van eigenaar Woonbedrijf ieder1.

Landelijk tekort

Het COA heeft een groot tekort aan opvangcapaciteit en is genoodzaakt te zoeken naar extra opvanglocaties. Op dit moment verblijven er ruim 33.000 mensen in opvanglocaties van het COA, onder wie 4.000 kinderen tussen de 12 en 18 jaar. Kinderen die zonder ouders gevlucht zijn, worden bij voorkeur niet opgevangen in een regulier asielzoekerscentrum, omdat het een kwetsbare doelgroep is die begeleiding en onderwijs nodig heeft.

Het pand aan Het Vlier is een geschikte locatie om alleenstaande jongeren op te vangen. Tot 2014 is het pand ook gebruikt voor de opvang van alleenstaande jonge asielzoekers. De omwonenden van het pand hebben vandaag een brief ontvangen waarin de plannen van het COA zijn toegelicht.

Op de locatie is plek voor ongeveer 50 minderjarigen, die daar verblijven gedurende de behandeling van hun asielaanvraag door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Voorbereiden

Het COA huurt het pand vanaf 1 oktober van Woonbedrijf ieder1. Na deze datum start het COA met het voorbereiden van het pand. In het pand aan het Vlier zijn gedeelde faciliteiten, zoals de keuken en badkamer. Wanneer de eerste bewoners komen, is nog niet bekend. Het COA nodigt de buurt te zijner tijd uit om een kijkje te nemen in het pand als de inrichting gereed is.