Deventer – De collectieve zorgverzekering voor Deventenaren met een laag inkomen wordt uitgebreid. Door de vergoedingen uit te breiden willen gemeente en Salland Verzekeringen voorkomen dat mensen met een laag inkomen geen gebruik maken van zorgvoorzieningen zoals de tandarts.

Inwoners van Deventer met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum kunnen in 2016 bij Salland Zorgverzekeringen een extra zorgverzekeringspakket afsluiten tegen een vergelijkbaar tarief als in 2015. Gemeente Deventer heeft hierover afspraken gemaakt met Salland Zorgverzekeringen.

De aanvullingen van de nieuwe verzekering, de Salland Max Module, zijn:

  • Fysio: 5 extra behandelingen
  • Bril (en lenzen): verhoging van de vergoeding naar €150 per 2 jaar
  • Tandheelkunde (inclusief orthodontie tot 18 jaar): verhoging van de vergoeding van 80 naar 100%, met een maximum aan kosten van €500.

Met dit nieuwe verzekeringspakket voor minima wil de gemeente beter aansluiten op de behoefte van verzekerden.