Deventer- Het college van burgemeester en wethouders stemt in met de realisatie van het kunstwerk ‘We’re on a mission from God’ van Ben Raaijman op het terrein van het voormalig vrouwenklooster Ter Hunnepe bij de Schipbeek, aan de zuidelijk stadsrand. Het college stelt hiervoor een bijdrage van 25 duizend euro beschikbaar.

Het college volgt daarmee het advies van de adviescommissie Kunst en Openbare Ruimte. Gemeente, adviescommissie en Paintballvereniging Anampa zijn er van overtuigd dat het kunstwerk een interessante bijdrage levert aan het verhaal van die plek.

Visie voor de zuidelijke stadsrand

In 2012 heeft de gemeente het Masterplan Schipbeek – een visie voor de zuidelijke stadsrand -vastgesteld. Een van de projecten is de herinrichting van het terrein van het voormalig vrouwenklooster Ter Hunnepe. Dit Cisterciënzer klooster werd gesticht in de 13e eeuw en verwoest in 1578. Archeologisch onderzoek startte in 1967. Daarna is, met korte onderbrekingen, 30 jaar gewerkt aan het onderzoek naar sporen van het klooster.

Het kunstwerk

Kunstenaar Ben Raaijman legt een doolhofachtige tuin aan waar met blokken van puin en puingranulaat de kloosterplattegrond wordt nagebootst. Het geheel krijgt een uitstraling van een ruïne. Op een aantal blokken komen verzonken teksten die verwijzen naar de onderliggende omtrekken van de kloostermuur en het poortgebouw, de kerk en de binnenplaats, het wasbekken en de waterput.

Functie voor paintballers

Op een aantal blokken worden houten schermen geplaatst, die verwijzen naar luiken en poorten uit middeleeuwse vestingen. Ze kunnen door paintballers van de nabij gevestigde paintballvereniging Anampa echter ook prima worden gebruikt om achter te schuilen. De provincie Overijssel betaalt 40% van de kosten (€ 30.150,-) vanuit de provinciale subsidieregeling “Verhaal van Overijssel”.