Deventer – De gemeente gaat akkoord met het plaatsen van lage poortjes in de toegangshal van station Deventer. Uit een second opinion van het onderzoeksbureau Goudappel Coffeng blijkt dat poortjes op het perron te hoge veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Daarnaast blijkt uit een extra passantenonderzoek dat het aantal mensen met een OV chipkaart sterk is toegenomen.

Het college heeft besloten een vergunning te verlenen voor de poortjes omdat er geen juridische mogelijkheden  zijn deze te weigeren. Bovendien heeft de NS toegezegd ruimhartig om te gaan met toegangspassen en komt met oplossingen voor de toegankelijkheid van de stationshal bij grote Deventer evenementen.

Breed toegankelijk

Wethouder Grijsen: “Omdat de tunnel onder het station Voorstad en de binnenstad verbindt, moet de tunnel breed toegankelijk zijn. Daarom is de haalbaarheid van poortjes op het perron onderzocht. Nu blijkt dat dat veiligheidsrisico’s geeft en de NS ruimhartig om wil gaan met toegangspassen gaat het college akkoord met lage poortjes in de toegangshal.

Ingebruikname

De NS wil nog dit jaar de toegangspoortjes plaatsen en in gebruik nemen. Zij beheren de toegangspassen voor mensen die regelmatig gebruik maken van de tunnel tussen de binnenstad en voorstad. De NS zorgt ook voor de uitgifte en informeert de betrokken inwoners.