College akkoord met vernieuwde entree raadzaal

Deventer – Burgemeester en wethouders zijn akkoord met de aanpassing van de toegangsdeur van de raadzaal in het oude stadhuis. De gemeente wil de entree van de zaal verhogen en verbreden en voorzien van een glazen deur. De gemeente heeft voor deze aanpassing omgevingsvergunning verleend.

De wens om de entree aan te passen komt van de gemeenteraad. De raad heeft begin 2012 unaniem besloten de raadzaal in het oude stadhuis ook na de bouw van het Stadhuiskwartier te blijven gebruiken als raadzaal. Daarbij is herinrichting wel nodig om aan de eisen van de huidige tijd te kunnen voldoen.

De raad wil zo de toegankelijkheid voor publiek vergroten en de historische functie van de raadzaal als belangrijkste ruimte voor de lokale democratie versterken. Het gaat om het vergroten van de deuropening in de muur die tijdens de verbouwing begin jaren tachtig is geplaatst.

Zorgvuldig proces

Het college heeft in een zorgvuldig proces de vergunningaanvraag getoetst aan de wet en geconcludeerd dat er geen aanleiding is de aanvraag te weigeren. Het college wordt daarin gesteund door het positieve advies van de planadviesraad en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Passend ontwerp

Volgens het college past het ontwerp van de vernieuwde glazen toegangsdeur bij beide ruimtes die zij verbindt: de raadzaal en de foyer (koffiekamer). Ook is er een zorgvuldige keuze gemaakt voor materiaalgebruik en detaillering. Verder gaat de gemeente goed om met het hergebruik van oude materialen.

Zienswijze

Tegen de vergunningaanvraag is een zienswijze ingediend van de Stichting Oud Deventer. Volgens de stichting gaat de vormgeving en de inrichting van de raadszaal verloren. De stichting verwacht dat de glazen deuren storend zijn en snel gedateerd zijn en vervangen worden. Naar aanleiding van de zienswijze heeft de planadviesraad nog eens goed naar haar advies gekeken en blijft positief.