Het college van burgemeester en wethouders is bezorgd over het uitblijven van een besluit door staatssecretaris Mansveld over het spoorvervoer door Oost-Nederland. Door toename van goederentreinen over het bestaande spoor tussen Bathmen en Deventer ontstaat er veel overlast voor inwoners.

Naambord station Deventer

De staatssecretaris heeft aangegeven pas na 2020 eventuele maatregelen te nemen. De voorkeur gaat dan uit naar kopmaken in Deventer. De noordtak (via de Achterhoek) ligt als alternatief nog op tafel.

Afstemming landsdeel Oost

Omdat de staatssecretaris nu geen besluit neemt, kan het college niet formeel bezwaar aantekenen. Het stuurt in afstemming met het Landsdeel Oost daarom een brief aan de staatssecretaris. Omdat dit probleem groter is dan Deventer alleen wil het college gezamenlijk optrekken.

Toekomstbestendige oplossing

Het college wil een duurzame, toekomstbestendige oplossing. Die is er nu niet en dat zorgt voor veel onzekerheid voor de Deventer inwoners.

Betere communicatie

Het college wil van de staatssecretaris betere afstemming over de ontwikkelingen in het goederenvervoer over het spoor, ook met de aanwonenden. Tot nu toe blijft het bij het uitwisselen van standpunten. Het is het college ook niet duidelijk of er nu nog geld beschikbaar is om overlast beperkende maatregelen te treffen.