Deventer-Sociale teams zijn vanaf januari 2015 het aanspreekpunt in Deventer voor iedereen die ondersteuning nodig heeft op het gebied van jeugd en Wmo, en voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Het college van B&W heeft ingestemd met de ontwikkeling van de sociale teams.

De afgelopen periode hebben MEE IJsseloevers, Raster Welzijn, De Kern en de gemeente het voorwerk gedaan voor de ontwikkeling van de sociale teams. Met het besluit van B&W kunnen de sociale teams nu worden opgezet. Een deel van de formatie van de teams (circa 6,5 fte) komt uit het personeelsbestand van de gemeente. Zij gaan samenwerken met mensen van MEE, Raster, De Kern, buurtcoaches en wijkverpleegkundigen. Er komen 9 sociale teams in Deventer.

Wat zijn sociale teams?

Sociale teams werken volgens het principe ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’. Dit betekent dat er 1 persoon is die een vast gezicht blijft voor het gezin. De gemeente wil mensen die zorg nodig hebben vanwege 1 of meer problemen zo min mogelijk doorverwijzen. Het doel is dat mensen met hulp van familie, vrienden en zorgverleners (blijven) meedoen in de maatschappij. Het bieden van ondersteuning en hulpverlening op maat staat centraal.

Dicht bij mensen

Sociale teams werken in de wijken, buurten en dorpen van Deventer, dicht bij de mensen. Er is veel aandacht voor het gesprek met inwoners. Samen met betrokken wijkbewoners zoeken zij naar oplossingen in de eigen omgeving. Teams kennen daarnaast de weg naar verschillende vormen van ondersteuning en hulpverlening.

Minder geld

Deze nieuwe manier van werken komt voort uit de overheveling van zorgtaken op het gebied van jeugd, werk en ondersteuning van de Rijksoverheid naar gemeenten. De gemeente krijgt minder geld ter beschikking om deze taken uit te voeren. Door de ondersteuning efficiënter te organiseren en een beroep te doen op ondersteuning vanuit de  sociale omgeving van mensen, wil de gemeente gepaste ondersteuning bieden aan iedereen die dat nodig heeft.