Deventer- Het vaste deel van de afvalstoffenheffing blijft ook volgend jaar op het verlaagde tarief van 2013. Het tarief over 2013 wordt met terugwerkende kracht met € 3,83 verlaagd naar € 179,52. Het tarief voor een 60 liter zak voor een ondergrondse container gaat met € 0,40 omlaag naar € 2,18. De tarieven voor het legen van 140 en 240 liter containers stijgen licht.

Afvalbak

Dat stelt het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad.

Bij de eindafrekening in februari krijgen huishoudens gemiddeld € 24,34 terug. Dit is een gemiddelde en kan variëren per huishouden. Het scheiden van afval loont. Huishoudens die afval goed scheiden, krijgen geld terug. Huishoudens die afval slecht scheiden, betalen meer. Het is gebleken dat huishoudens afval beter scheiden sinds de invoering van diftar.

Niet alleen financieel voordeel

Wethouder Jos Pierey: “Naast het feit dat diftar geld oplevert, is het belangrijk voor ons milieu. We hebben diftar succesvol ingevoerd. Ik verwacht een verdere daling van de tarieven. Daar zet ik me voor in.”

Ondergrondse container

Het tarief voor het wegbrengen van een afvalzak naar de ondergrondse container, bleek iets te hoog berekend. De hoeveelheid restafval die per keer wordt aangeboden, is kleiner dan verwacht. Hierdoor kan het tarief omlaag.

Tarieven 2014

Voor 2014 baseert de gemeente zich op de aangepaste tarieven van 2013. Het vaste tarief blijft hetzelfde als in 2013. De tarieven voor 2014:

  • vast tarief: € 179,52
  • per aanbieding 140 liter container: € 6,05
  • per aanbieding 240 liter container: € 10,37
  • een 60 liter zak voor een ondergrondse container: € 2,18

(bron: Gemeente Deventer)