Deventer- Het college van burgemeester en wethouders overweegt cliënten die schuldenvrij zijn geworden, mee te laten betalen aan de kosten van de dienstverlening. Dat geld wordt dan gebruikt om de schuldhulp te verbeteren en te intensiveren. Daarvoor is in de gemeentebegroting de komende jaren geen geld beschikbaar.

Het college legt het plan eerst voor aan de raad.

Schuldenproblematiek wordt steeds ingewikkelder en er maken veel meer mensen gebruik van schuldhulpverlening dan enkele jaren geleden. Dat vraagt om verdere verbetering van de dienstverlening van  het Budgetadviesbureau Deventer (BAD) en uitbreiding en betere scholing van vrijwillige schuldhulpverleners, bijvoorbeeld in de wijken.

Financiële zorgen verlichten

In Deventer wonen ruim 5500 huishoudens met een minimuminkomen en ongeveer 7500 huishoudens hebben financiële problemen. Wethouder Jan Jaap Kolkman: “Financiële zorgen hebben een grote invloed hebben op het dagelijks functioneren van mensen. Ik vind het belangrijk dat gezinnen snel en adequaat geholpen worden met onze schuldhulpverlening en financiële regelingen.”

Meer vragen naar behoefte

De gemeente heeft, met organisaties, cliënten en schuldeisers gekeken naar mogelijkheden om de ondersteuning aan mensen met financiële problemen te verbeteren. Er komt meer ruimte voor individueel maatwerk: niet alleen de hoogte van het inkomen maar ook de situatie van het gezin bepaalt het recht op ondersteuning. De gemeente gaat aan kinderen uit gezinnen met een laag inkomen vragen welke ondersteuning zij nodig hebben.