Deventer-De afgelopen maanden heeft het college zich een beeld gevormd van dilemma’s rond de geplande bezuinigingen op buurthuizen en speeltuinverenigingen, speelvoorzieningen en meedoenactiviteiten. Daarvoor zijn vele gesprekken met wijkteams en organisaties gevoerd. Die dilemma’s legt het college voor aan de gemeenteraad, die gevraagd wordt aan te geven binnen welke kaders de bezuinigingen gezocht moeten gaan worden.

De raad hakt in juni 2015 knopen door.

Bezuinigingen

In 2013 heeft de raad besloten vanaf 2016 jaarlijks 1,2 miljoen euro te bezuinigen op een totaalbudget van 2,3 miljoen hiervoor. Het voorstel is om op de functies van wijkmanagers en wijkbeheerders € 100.000 te bezuinigen, € 812.000 op het budget voor buurthuizen, speeltuinverenigingen en speelvoorzieningen en € 300.000 op wijkgerichte en stedelijke budgetten.

Gesprekken met wijkteams en organisaties

De afgelopen maanden zijn veel gesprekken gevoerd  met wijkteams en organisaties. Die hebben aangegeven of en hoe de bezuinigingen haalbaar zijn. Dit staat in een discussienotitie. Na bespreking hiervan met de begeleidingsgroep van de raad vraagt het college de raad nu nadere inhoudelijke kaders voor de bezuinigingen.

Eén functie

De beoogde bezuiniging op de wijkmanagers en wijkenbeheerders kan worden gerealiseerd door samenvoeging van deze functies. Een voorstel daarvoor wordt ter beoordeling aan de Ondernemingsraad van de gemeente voorgelegd.

Tijdpad

Met het nu geschetste beeld kan het college van november tot februari 2015 in gesprek met bewoners, wijken en organisaties. Bij de voorjaarsnota 2015, in juni 2015, neemt de raad een definitief besluit.