Deventer – Tijden veranderen en daarmee de wensen en verwachtingen die worden gesteld aan een leefbare samenleving. Daarom hebben burgemeester en wethouders besloten te laten onderzoeken hoe doelmatig en doeltreffend het subsidiebeleid is ingericht en in de praktijk uitwerkt. In het onderzoek is ook aandacht voor de rol van de gemeente als subsidieverstrekker.

We zijn in Deventer gewend om met elkaar te bouwen aan een samenleving waarin wij allemaal graag willen wonen, werken, ondernemen en verblijven. Voor deze inzet van burgers, organisaties, instellingen en bedrijven (de kracht van stad en platteland) is veel waardering. Het subsidiebeleid ondersteunt hierbij.
Zorgvuldig omgaan met subsidie

Wethouder Grijsen: “Jaarlijks verstrekt de gemeente miljoenen aan subsidies om instellingen een bijdrage te laten leveren aan de samenleving. Het is goed om af en toe je subsidiebeleid tegen het licht te houden. Niet dat we nu ontevreden zijn maar we willen zorgvuldig omgaan met subsidies.”
Intensiever samenwerken

Grijsen: “Het draait in onze samenleving steeds meer om samenwerken; vitale coalities. Subsidie is een middel dat daarbij kan helpen. Dit onderzoek biedt organisaties de kans om aan te tonen hoe goed ze het doen en daar waar nodig sturen we bij.”
Doel en prestaties beoordelen

Gemeente Deventer

In het onderzoek worden alle instellingen en organisaties die jaarlijks meer dan € 50.000 krijgen beoordeeld op doel- en prestatieafspraken.
Meer samenleving, zonder overheid

Het college wil hierbij aansluiten bij de veranderende samenleving en de samenwerkingsrol daarin van burgers, instellingen, organisaties, bedrijven en gemeente in vitale coalities.
Innovatie en samenwerken

De gemeente stuurt steeds minder op hoe de prestaties worden uitgevoerd; de doelen en de resultaten zijn leidend. De gemeente gaat vooral faciliteren. Dat kan zijn in menskracht, locaties, geld, praktische ondersteuning, via regelgeving, vergunningen, richtlijnen, monitoren of door verbinden, inspireren en communiceren.
Planning

Het onderzoek vindt plaats in de eerste helft van 2015 en heeft een relatie met alle portefeuilles van Burgemeester en wethouders. Besluitvorming over de uitkomsten is voorzien in juni 2015. In de opmaat naar 2016 worden mogelijke wijzigingen in het subsidiebeleid uitgewerkt. De verwachting is dat eventuele concrete consequenties voor organisatie en instellingen dan in beeld zijn.