Deventer- De gemeente wil de geheimhouding op deelbudgetten in de laatste fase van de nieuwbouw Stadhuiskwartier opheffen. Daarnaast kiest de gemeente bij nog aan te besteden opdrachten voor een aanbestedingsvorm met een zogenoemd plafondbedrag.

Dat stelt het college voor aan de raad. Naar verwachting neemt de raad hierover op 18 februari een beslissing.

Beperken risico op overschrijding

Het project Stadhuiskwartier is inmiddels zo ver gevorderd, dat er nog maar een relatief klein bedrag aan opdrachten hoeft te worden uitgezet. Daarnaast is de ruimte om tegenvallers op te vangen beperkt. Met het instellen van een maximaal aanbestedingsbudget per deelproject (het plafondbedrag), beperkt de gemeente het risico voor overschrijdingen.

Openheid over financiën

Met het openbaar maken van deze budgetten, geeft de gemeente inzicht in de financiële gegevens van de deelprojecten. Die openbaarheid was in eerdere fases niet mogelijk, vanwege het negatieve effect op de concurrentiepositie van de gemeente.

Wethouder Robin Hartogh Heys: “Een goede en eerlijke aanbesteding woog zo zwaar voor ons, dat we destijds tot gedeeltelijke geheimhouding moesten besluiten. Nu we dat traject achter ons hebben, willen we de geheimhouding op de deelbudgetten opheffen. Hoe tegenstrijdig het soms ook kan lijken, het college hecht zeer aan openheid van financiën.”

Nog aan te besteden

Het budget voor nog in te kopen of aan te besteden opdrachten bedraagt € 7,5 miljoen. Dit bedrag wordt gebruikt voor de volgende deelprojecten:

  • verbouwing 1e verdieping van de Hereeniging
  • inrichting van de nieuwbouw
  • verbouwing en inrichting van de raadzaal en koffiekamer
  • beveiliging
  • installatie van de keuken
  • inrichting van de buitenruimte

De exacte verdeling van de deelbudgetten wordt openbaar op het moment dat de raad de geheimhouding op die informatie opheft. De plafondbedragen worden openbaar bij de aanbesteding.