“In Veilige Handen”

Wanneer een vrijwilliger misbruik maakt van zijn positie heeft dat ingrijpende gevolgen voor het slachtoffer en de organisatie. Als bestuur van een vrijwilligersorganisatie, hoor je er alles aan te doen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dat geldt voor kwetsbare doelgroepen, maar uiteindelijk is het voor al uw betrokken leden, bezoekers, vrijwilligers, ouders, etc.

VCD
Hoe voorkomt u dat er in uw organisatie onveilige situaties ontstaan? Wat doet u er nu al aan om de kans op seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen? Is iedereen binnen uw vrijwilligersorganisatie of vereniging op de hoogte van de preventieve maatregelen? Wat voor stappen onderneemt u op het moment dat er wel wél gebeurt?
Zorg dat u niet ad hoc hoeft te reageren maar dat u uw zaken op orde heeft.
Om u hierin te ondersteunen organiseert de VCD een cursus over dit thema: ‘ In Veilige Handen’. Dit programma is ontwikkeld door Movisie in samenwerking met Scouting Nederland en NOC/NSF. De Vrijwilligerscentrale Deventer is gekwalificeerd om deze training in onze gemeente aan te bieden. Doet u mee?
Cursus ‘In Veilige Handen’
De cursus ‘In Veilige Handen’ bestaat uit twee dagdelen waarin de deelnemers theoretische kennis opdoen op het gebied van preventie van seksueel misbruik. Daarnaast gaat u praktisch aan de slag met het opstellen van een stappenplan voor uw eigen organisatie. Als u als vereniging, stichting of vrijwilligersorganisatie aan de slag wil preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag is het aanstellen en opleiden van een ‘Vertrouwens Contactpersoon’ de eerste stap die genomen moet worden.
De Vertrouwens Contact Persoon is binnen de vrijwilligersorganisatie degene die voor iedereen beschikbaar is voor vragen over seksuele intimidatie en daarbij ook het eerste aanspreekpunt is. Maar het belangrijkste is dat de VCP vooral een procedureel adviserende rol heeft. Hij/zij zorgt ervoor dat ‘In Veilige Handen’ een thema wordt binnen de vereniging!
Tijdens de cursus leert de VCP o.a. hoe binnen uw organisatie het draagvlak voor ‘In Veilige Handen’ vergroot wordt, welke preventieve maatregelen er genomen kunnen worden en welke acties er ondernomen moeten worden mocht zich ooit een verdachtmaking of melding van seksueel misbruik binnen de organisatie voordoen.
VCD ondersteunt bij implementatie ‘In Veilige Handen’
De Vrijwilligerscentrale Deventer begeleidt alle verenigingen en vrijwilligersorganisaties die gaan werken met ‘In Veilige Handen’. Ondersteuning vindt plaats door 1-op-1 begeleiding van de VCP bij het implementeren van ‘In Veilige Handen’ binnen zijn of haar vrijwilligersorganisatie. Daarnaast zal er jaarlijks een intervisiebijeenkomst worden georganiseerd om van elkaars ervaringen te leren.
Cursus: ‘In Veilige Handen’
Datum: Woensdag 9 september en woensdag 23 september
Tijdstip: Van 18.00 uur tot 22.00 uur
Locatie: Vrijwilligerscentrale Deventer, Kleine Overstraat 75, 7411 JK Deventer
Kosten: €50,- per deelnemer

Opgeven
Vooraf opgeven voor de cursus is verplicht en kan tot 1 september ALLEEN telefonisch via 0570-615805. Hiervoor kan je contact opnemen met de Vrijwilligerscentrale Deventer en vragen naar Edith Starrevelt of Jorrit Erps. Mocht u teruggebeld willen worden over dit onderwerp, dan kunt u een mail sturen naar jorriterps@vcdeventer.nl.Voor deze cursus zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Daarom geldt wie het eerst komt, die het eerst maalt