Deventer – De Ceintuurbaan in Deventer wordt opgeknapt en opnieuw ingericht tussen de Brinkgreverweg en Hoge Hondstraat. Dat zorgt voor meer veiligheid, een rustiger straatbeeld en meer groen.

Impressie Ceintuurbaan

Het college heeft het definitieve ontwerp vastgesteld en vraagt de raad geld beschikbaar te stellen. Ook de provincie draagt financieel bij. Het ontwerp is gemaakt in afstemming met omwonenden en de Fietsersbond.

De Ceintuurbaan wordt veiliger. Verhoogde kruisingen zorgen ervoor dat er minder hard kan worden gereden. Het fietspad en de parkeerstrook worden omgedraaid. Ook wordt de rotonde veiliger door betere bescherming van de fietsers.

Op de kruising Ceintuurbaan – Brinkgreverweg komt een nieuw vak voor verkeer dat linksaf de Brinkgreverweg wil opslaan. Dit zorgt voor een betere doorstroming en ontlast het verkeer in de binnenstad.

De Ceintuurbaan krijgt een rustiger straatbeeld. De middenberm wordt breder, met meer ruimte voor groen. De meeste bomen blijven staan. Het blijft mogelijk in de middenberm te parkeren, de parkeerplaatsen zijn straks alleen nog direct bereikbaar vanaf de weg. Zo ontstaat er in de middenberm ruimte voor groen.

Als de raad instemt met het plan, dan wordt gezocht naar een aannemer. Naar verwachting starten de werkzaamheden in mei. In het najaar is de vernieuwde Ceintuurbaan klaar.

Lees meer over de Ceintuurbaan op de themasite openbareruimte.deventer.nl