Deventer-De gemeente Deventer blijft zich inzetten voor emancipatie van homo-, bisexuelen en transgenders. Wethouder Jan Jaap Kolkman zette hiervoor gisteren zijn handtekening. Hij deed dit in Nijmegen met andere koplopergemeenten en minister Jet Bussemaker.

Deventer is sinds 2008 (Emancipatienota minister Plasterk) één van de gemeenten die als koploper op het gebied van de emancipatie geldt. In het bijzonder LHBT (lesbisch, homo, biseksueel en transgender) -emancipatie.

Emancipatie

Samen met haar maatschappelijke partners heeft de gemeente stappen gezet om de emancipatie te bevorderen. De gemeente heeft vooral geïnvesteerd in de samenwerking met de lokale partners. Allerlei initiatieven zijn ondernomen richting het onderwijs, cultuur, sport en organisaties.

Regenbooggemeenten

Op grond van beleidsanalyses en constateringen, maar ook de roep vanuit de samenleving en gemeenten, heeft de minister besloten om het in 2008 ingezette beleid voort te zetten. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft diverse koplopergemeenten uitgenodigd om de samenwerking te continueren door het tekenen van een intentieverklaring. De minister zet de samenwerking met de betreffende gemeenten onder de naam ‘regenbooggemeenten’ voort. De gezamenlijke aanpak loopt van 1 januari 2015 tot 1 juli 2017.

Deventer wil een voorbeeldstad zijn waarbij de verschillende groepen en mensen met respect en begrip voor elkaar samenleven.