Deventer, Olst-Wijhe, Raalte – De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte moeten extra investeren in hun ICT-functie. Dit is nodig om de werkzaamheden van afgelopen tijd goed af te ronden en noodzakelijke vernieuwingen mogelijk te maken. Het doel is een toekomstbestendige ICT-functie en een goede en vernieuwende informatiedienstverlening. Zo verbetert ook de (digitale) dienstverlening naar burgers en bedrijven.

Deventer investeert voor 2016, 2017 en 2018 eenmalig 1,2 miljoen, Olst-Wijhe 0,2 miljoen en Raalte 0,5 miljoen om de informatiedienstverlening in de drie gemeenten goed te kunnen blijven ondersteunen. Daarnaast investeert Deventer tot en met 2018  0,6 miljoen, Olst-Wijhe 0,2 miljoen en Raalte 0,3 miljoen  om te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen.
Sinds 2012 werken de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte samen op bedrijfsvoering. Voor de ICT-functie werd 1 organisatie opgericht met medewerkers van de 3 gemeenten: de i-werkorganisatie.

Wat is er bereikt?
De medewerkers van de 3 gemeenten kunnen nu bijvoorbeeld plaats- en tijdonafhankelijk werken. Ze werken nu grotendeels met dezelfde applicaties (software), waardoor er minder nodig zijn. De decentralisaties van taken van het Rijk naar de gemeenten zijn goed ondersteund. Ook is een start gemaakt met de invoering van zaakgericht werken.

Inhaalslag
Bij de start kreeg de i-werkorganisatie een extra bezuinigingsdoelstelling van 1 miljoen per jaar mee. Dat is onrealistisch gebleken. Door het krappe aantal medewerkers en de hoge ambitie is de werkdruk erg hoog. Dat leidde de afgelopen maanden tot veel zieken. Die uitval zorgde voor achterstanden, waardoor er een inhaalslag op het lopende werk te verrichten is.

Vernieuwingen
Door het oplopende ziekteverzuim en de achterstand op het lopende werk is er te weinig tijd voor de noodzakelijke vernieuwingen. Er moet meer aandacht komen voor bijvoorbeeld informatieveiligheid (meldplicht datalekken, cybercrime), de doorontwikkeling van het digitaal werken en de verdere vermindering van applicaties.

Een toekomstbestendige ICT-functie
Om de ICT-functie toekomstbestendig te maken, is er een begin gemaakt met een  organisatorische en inhoudelijke vernieuwingsslag. Om verder richting te geven aan de vernieuwingsslag wordt onder andere de visie op ICT geactualiseerd en komt er een gezamenlijk onderzoek naar de aansturing.