Deventer – Deventer blijft zich inzetten voor de verdere emancipatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT). De gemeente is Regenboogstad, wat inhoudt dat er geld beschikbaar is van het Rijk voor dit doel. De gemeente draagt bij met menskracht om acties en doelen uit te voeren. Vanuit het Rijk is in totaal 50.000 euro beschikbaar tot en met 2017.

Er zijn in Deventer veel partijen die zich inzetten voor de emancipatie van LHBT. Zij vormen samen de ‘Werkgroep Diversiteit Deventer’. De werkgroep bestaat onder meer uit: COC Deventer, het Etty Hillesum Centrum, ROC Aventus en inwoners. Zij hebben inmiddels de grote lijnen voor acties en doelen uitgezet. De werkgroep roept daarnaast organisaties en inwoners op om met initiatieven te komen.

 

Ontwikkeling

Wethouder Jan Jaap Kolkman: “In Deventer vinden we het belangrijk dat iedereen zichzelf kan en mag zijn, ongeacht afkomst, religie of geaardheid. En hoewel de emancipatie van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders een flinke ontwikkeling heeft doorgemaakt, zijn we er nog niet. Zolang dat zo is, moet er aandacht zijn voor de emancipatie van deze mensen. Ik ben blij dat er in Deventer heel veel partijen en individuen zijn die zich hier voor inzetten.”

 

Activiteiten

Een van de geplande activiteiten is een coming-outdag in oktober. In het najaar organiseren de partners samen een congres over discriminatie (arbeidsmarkt, gender en seksuele geaardheid) met sprekers, panels en workshops.

 

Van koplopergemeente naar Regenboogstad

Deventer is vanaf 2008 koplopergemeente LHBT (lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders). Vorig jaar tekende de gemeente Deventer met de minister van OCW een intentieverklaring om de landelijke LHBT-doelen onder de naam ‘Regenboogstad’ voort  te zetten.