Deventer- Tijdens de raadsvergadering van 30 oktober hebben GroenLinks en D66 de motie JA-JA- sticker ingediend gesteund door mede-indieners PvdA, CU, DENK en DeventerNu. Het is een oproep aan het college om te onderzoeken op welke manier en onder welke voorwaarde een zogenoemd opt-in systeem ingevoerd kan worden. Om vervolgens bij het nieuwe grondstoffenplan de bevindingen voor de invoering van een opt-in systeem, middels de JA-JA- sticker, te presenteren aan de raad. Door de invoering van een opt-in systeem geldt er een verbod voor het bezorgen van ongeadresseerd drukwerk en huis-aan-huisbladen, tenzij de bewoner – met een sticker— kenbaar maakt dit wel te willen ontvangen. De positieve gevolgen van het het opt-in systeem op het milieu zijn fors: minder papierverspilling, minder afval, het tegengaan van verspilling van energie voor productie en transport en niet geheel onbelangrijk we voorkomen ook onnodige bomenkap. ‘Het gaat ook om een stukje bewustwording en daarvoor mogen we best iets vragen van onze inwoners’, aldus Halla Baher (GroenLinks).

Huidige situatie

Deventer maakt momenteel gebruik van een opt-out systeem als het gaat om ongeadresseerd drukwerk en huis-aan-huisbladen. Dit wil zeggen dat een huishouden het ongeadresseerde drukwerk ontvangt, mits er op de brievenbus staat aangegeven dergelijke post niet te willen ontvangen door een NEE-NEE- sticker of NEE-JA- sticker. Het percentage zonder een dergelijke sticker ligt op 75 procent, hierdoor wordt ongeveer 2 miljoen kilo (!) drukwerk per jaar door de brievenbus gegooid. Uit onderzoek van Milieu Centraal blijkt dat bij 3 op de 10 huishoudens deze folders ongezien bij het oud papier belanden. En wat misschien nog wel veel kwalijker is, is de hoeveelheid papier die door de gemeente in het huishoudelijk restafval wordt aangetroffen: ongeveer 500.000 kilo per jaar. Dit is pure verspilling en daarom moeten we nadenken over een ander systeem om deze verspilling drastisch omlaag te brengen.


Uitspraak gerechtshof & steun van meerderheid van de raad

Door de recente uitspraak van het gerechtshof over de invoering van een systeem met JA-JA-stickers in de gemeente Amsterdam is de weg (juridisch) vrij gemaakt om dit systeem ook in Deventer in te voeren. ‘De uitspraak van de rechter is heel goed nieuws in de strijd tegen papierverspilling’, aldus Stefan van de Graaf (D66). Een ruime meerderheid van de gemeenteraad steunde de motie van GroenLinks en D66. De JA-JA-sticker zou per 1 januari 2021 ingevoerd kunnen worden, als de raad bij het nieuwe grondstoffenplan akkoord gaat met het voorstel van het college. Wethouder Carlo Verhaar (GroenLinks) gaf tijdens de gemeenteraadsvergadering aan dat het college geen bezwaar ziet in het uitvoeren van de motie JA-JA-sticker.