Deventer- Peter Ghijsen heeft vrijdagavond 29 mei uit handen van burgemeester Andries Heidema de Deventer Stadspenning met bijbehorende oorkonde ontvangen. De heer Ghijsen kreeg deze onderscheiding vanwege zijn grote betrokkenheid en inzet op cultureel en historisch gebied in Deventer.

De heer Peter Ghijsen heeft zich op zowel cultureel als historisch gebied zeer verdienstelijk gemaakt de afgelopen 20 jaar:

  • 20 jaar voorzitter bij Architectencentrum Rondeel, waar hij ook de oprichter van is;
  • 3 jaar lid en oprichter bij actiegroep 3x bellen, een actiegroep kraakte leegstaande overheidsgebouwen. De heer Ghijsen zorgde er in deze groep voor dat het historisch stratenpatroon in tact bleef en daarmee de kwaliteit van de stad;
  • medeoprichter van het Burgerweeshuis. Hij heeft hier ook jaren in het bestuur gezeten en was bovendien architect van de 1e verbouwing;
  • 25 jaar Deken van de BNA Kring Stedendriehoek;
  • 28 jaar betrokken bij het Vogeleiland, initiatiefnemer voor de herontwikkeling van het Vogeleiland, werven van sponsoren. De heer Ghijsen maakt nog steeds deel uit van het bestuur.