Deventer- De gemeente start met een nieuwe gratis inzameling aan huis. Vanaf 15 februari kunt u boeken (B), kleine elektrische apparaten (E), speelgoed (S) en textiel (T) inleveren met de BEST-tas. Tussen 19 en 30 januari krijgt u een startpakket met een 1e tas en informatie in de bus.

Boeken, elektrische apparaten, speelgoed en textiel belanden nog vaak in de grijze container. Dat is jammer, want het zijn waardevolle spullen die prima hergebruikt kunnen worden of waarvan het materiaal gerecycled kan worden. Met de BEST-tas wordt het eenvoudig deze gebruikte spullen te verzamelen en aan de weg te zetten.

Samenwerking met Het Goed en Leger des Heils

Sallcon haalt de BEST-tassen vanaf 15 februari elke 2 weken huis-aan-huis op, op dezelfde dag als glas en oud papier. De ingezamelde tassen gaan naar Kringloopwarenhuis Het Goed. Daar worden de spullen gesorteerd. Herbruikbare en verkoopbare spullen worden verkocht. Kleding en ander textiel dat overblijft, gaat naar het Leger des Heils Reshare. Niet verkoopbare spullen worden gerecycled.

Meer sociale werkgelegenheid

Wethouder Frits Rorink over: “Met het besluit van de gemeenteraad om de BEST-tas in te voeren, bieden we inwoners meer service en behouden we waardevolle grondstoffen. Zo gaan we de hoeveelheid restafval verder verminderen. Positief is ook dat de inzameling en sortering van de tas bijdragen aan de sociale werkgelegenheid.”
De BEST-tas is een samenwerking tussen de gemeente Deventer, Circulus-Berkel, kringloopbedrijf Het Goed, Sallcon, Weee Nederland en Leger des Heils Reshare.

Huishoudens in proef positief

In 2014 werd in de wijk Het Bramelt gedurende 4 maanden een proef gehouden met de BEST-tas bij zo’n 1000 huishoudens. Het bleek dat 95% van de deelnemers tevreden was over de tas. Met name vanwege het gemak en het milieu. Van de deelnemers gaf 85% aan bij een vervolg gebruik te willen maken van de BEST-tas.

Nieuw beleid en andere inzameldagen

De BEST-tas is onderdeel van het Afval- en grondstoffenplan 2015-2018 van de gemeente. Doel van dat plan is het verminderen van de hoeveelheid restafval naar 100 kilogram per inwoner per jaar en het verhogen van het scheidingspercentage naar 75%.

Om dit te realiseren worden er meer herbruikbare producten en materialen (grondstoffen) aan huis opgehaald. Daarnaast wordt sinds 1 januari het restafval minder vaak ingezameld, namelijk eens in de 4 weken. Dit heeft ook gevolgen voor de inzameldagen, die zijn per 1 januari 2016 gewijzigd. Meer informatie over de gewijzigde inzameldata staat op www.circulus-berkel.nl/deventer.