Deventer – Circulus start in Het Bramelt met een proef voor het inzamelen van boeken, kleine elektrische apparaten, speelgoed en textiel. De zogenoemde best-tassen worden huis-aan-huis opgehaald. Het doel van de proef is te onderzoeken of het gescheiden inzamelen aansluit bij de behoefte van bewoners en of het bijdraagt aan meer hergebruik van afval en daarmee minder restafval.

besttas

Best-tas vullen

Het inzamelen en sorteren geeft mogelijk ook nieuwe werkgelegenheid, in het bijzonder voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De gemeente Deventer en Circulus streven naar het verminderen van restafval. De best-tas is een nieuw initiatief in de regio om het scheiden van afval makkelijker te maken. Textiel en kleine elektrische apparaten worden geregeld in het restafval teruggevonden. Deze materialen kunnen prima worden gerecycled.

Elektronica en textiel scheiden: dat kan beter.

In Nederland wordt gemiddeld circa 20 kilo elektronische apparaten per huishouden gescheiden ingeleverd, in onze regio slechts 13 kilo. Dat kan dus beter. Ook belandt per huishouden ongeveer 15 kilo afgedankt textiel bij het restafval. Ingeleverde broeken, shirts of hand- en theedoeken die niet opnieuw kunnen worden gebruikt, zijn waardevol vanwege de vezels die eruit kunnen worden gewonnen. Met de vezels worden nieuwe producten gemaakt, eigenlijk net als bij oud papier gebeurt.

Proef van 4 maanden

Bewoners van Het Bramelt ontvangen in de week van 10 maart een informatiepakket met 2 best-tassen. De inzameling vindt om de 4 weken plaats en start op 25 maart. De proef duurt 4 maanden. Het proefproject wordt afgesloten met een enquête. Op basis van de uitkomsten van de proef, en die van andere deelnemende gemeenten, wordt besloten of de inzameling een regionaal vervolg krijgt.

Nieuwe bestemming

De tassen worden in het kader van de proef opgehaald en uitgesorteerd door medewerkers van sociaal werkvoorzieningsschap Delta uit Zutphen. Alle ingeleverde spullen worden zo goed mogelijk hergebruikt en krijgen bijvoorbeeld via de kringloopwinkel en gespecialiseerde verwerkers een nieuwe bestemming.

Samenwerking

Ook in de gemeenten Apeldoorn, Bronckhorst en Zutphen lopen komende tijd in 3 wijken proeven met de best-tas. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Berkel Milieu, de regionale kringloopbedrijven 2Switch, Aktief, Foenix, Het GOED, Stilema, de landelijke elektronica recycling organisatie Wecycle en kledinginzamelaars Humana en ReShare.